Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2018-2019

Vereniging voor Volksvermaak
IJsclub Blokzijl

Agenda Algemene ledenvergadering

Datum: vrijdag 30 november 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Restaurant & Grand café Prins Mauritshuis in Blokzijl

 

1. Opening en mededelingen

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 1 december ‘17
Incl. overzicht activiteiten seizoen 2017/ 2018.

3. Ingekomen stukken

4. Verslag penningmeester
– Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

5. Bestuursverkiezing:

Aftredend: H. Bosscher, K. Bergkamp
Herkiesbaar: G. de Leeuw, J. Poeles.

Voorleggen nieuwe kandidaten, bestuur, leden:
– Bestuur stelt voor H. Bakker en D. Kruithof.

Tegen kandidaten kunnen schriftelijk aangemeld worden tot een kwartier voor aanvang ledenvergadering!

6. Pauze en uitdeling loten

7. Mededelingen technische zaken

8. Blokzijler Merentocht:
– organisatie
– vrijwilligers, verkeersregelaars.

9. Schaatsen jeugd:
– Wedstrijdschaatsen
– Jeugd schaatsen.

10. Mededelingen KNSB

11. Mededelingen Vereniging van Schaatstoertochten Noordwest Ov.

12. Mededelingen andere toertochten Steenwijkerland:
– Overijsselse Merentocht
– Noord Westhoekrit
– Holland Venetië tocht.

13. Privacywetgeving “Algemene gegevensbescherming (AVG)

14. Rondvraag

15. Uitslag verloting

16. Sluiting.

Het bestuur.
V.V.V. IJsclub Blokzijl