Uitgebreid nieuws

Agenda algemene leden vergadering seizoen 2017-2018

kwartetschaatsen A4[7234]

Vereniging voor Volksvermaak  IJsclub Blokzijl
Agenda Algemene ledenvergadering

Datum: vrijdag 1 december 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Café Restaurant Van Ens te Blokzijl

1. Opening en mededelingen

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 18 november ‘16
Incl. overzicht activiteiten seizoen 2016/ 2017.

3. Ingekomen stukken

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: K. Steenbeek, P.J. Poeles, M.Gorte.

7. Pauze en uitdeling loten

8. Mededelingen technische zaken

9. Blokzijler Merentocht:
– organisatie
– vrijwilligers, verkeersregelaars.

10. Schaatsen jeugd:
– Schoolschaats middag
– Wedstrijdschaatsen
– Jeugd schaatsen.

Het bestuur.
V.V.V. IJsclub Blokzijl

KWARTETSCHAATSEN 2017/2018

Kwartetschaatsen in Thialf

Kwartetschaatsen is een actie die al enige jaren wordt aangeboden door de schaatstrainingsclubs welke trainingen verzorgen op Thialf in Heerenveen.
4 keer een GRATIS les ‘vandaar kwartet’ schaatsen’, voor alle jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar.

Ben je na afloop van deze trainingen zo enthousiast geworden, dan mag
je voor de rest van het seizoen voor TIEN euro aansluiten bij één van
de clubs die in onderstaande link vermeld staan.

IJsclub STGiethoorn coördineren en verzamelen de opgaven in deze regio.
Als er jongens en meisjes mee willen doen, dan moeten ze zich wel van te voren aanmelden via een
schaatstrainingsclub in de regio die vermeld staan in onderstaande link.

Dit kan tot uiterlijk 27 december !!!

Alle informatie staat in de volgende link kwartetschaatsen A4[7234].